staffordshire_terrier

Terrierler

Köpek

Terrier türü köpekler, günümüzde daha çok süs ve salon köpeği olarak kullanılmalarına karşın, aslında gerek av ve gerekse görev köpeği olarak büyük bir yeteneğe sahiptirler. Geçmişte insanlara sağladıkları yararlar da bunu vurgular.


Terra, Lâtince kökenli bir sözcük olup, toprak anlamına gelmektedir. Terrier ise toprağa ilişkin demektir. Bu köpekler eskiden, toprağın altına gizlenen porsuk, fare, tilki gibi hayvanların gizlendikleri yuva ve delikleri bulup onları ortaya çıkartmada kullanılırdı.

{BidVertiser-InContent}

airdale_terrierAirdale Terrier
Dünyanın en iyi, en üstün Terrier’i olarak isim yapmıştır. Gerçekten büyük avcılık yeteneğinin yanı sıra, çevik, hareketli ve gözüpektir. İyi bir yüzücüdür. 57-58 santime kadar ulaşabilen boylarıyla tüm Terrierlerin en yükseğidir de. Ağırlığı ise 23 kilo dolaylarındadır. İlk kez İngiltere’de Yorkshire çevresinde 1870 yıllarında yetiştirilmiş ve adını o yöredeki Aire Irma-ğı’ndan almıştır. Onun, özellikle Bradford, Bingley ve Otley çevresinde, o yıllarda çok bulunan Susamuru avcılığında kullanılmak üzere yetiştirildiği bilinmektedir. Su Terrieri adıyla da anılması bu yüzdendir.

Sırtlarının koyu renkli olmasına karşın gövdenin diğer tarafları daha açık renktir. Tüyleri tel tel ve karışık bir görünüm taşır. Sevimli, insancıl, çocuklarla çok iyi uyuşan ideal bir ev köpeğidir.

bull_terrierBull Terrier
Çok vahşi ve saldırgan bir görünüme sahip olan bu tür, aslında son derece güvenilir, sadık, evcil bir hayvandır. İnsan onu evinde büyük bir güvenle barındırabilir, yanında gezdirebilir ve çocuklarını ona emniyet edebilir.

Bununla birlikte, vahşi görünümlerinin belirlediği saldırganlık tümüyle de yersiz değildir. Yabancılara ve diğer hayvanlara karşı tehlikeli olabilirler. Özel olarak yetiştirilen Bull Terrierler, yasadışı olarak yapılan bazı yarışmalarda, yenilmezlikleri ve yırtıcılıklarıyla büyük ün yapmışlardır. Bu yarışlarda, köpeklerin çıkamayacakları derinlikte ve belirli bir çapta açılan çukurlarda iki köpek ölümüne dövüştürülür. Çok vahşi ve kanlı geçen bu dövüşler kimi kere iki köpeğin de ölümüyle sonuçlanır.

Gövdelerine göre iri bir başları, çok güçlü çeneleri vardır. Gövde tıknaz ve güçlü, tüyleri sık, kısa ve düzdür. Yükseklikleri 50 santim, ağırlıkları 23 kilo dolaylarındadır. Düz, lekeli ve benekli türleri vardır.

Stanfordshire Bull Terrier
1800’lerin başlarında, İngiliz Buldoglarının Eski İngiliz Terrierleri ile çift-leştirilmesiyle elde edilmiş ve özellikle döğüş için geliştirilmiştir. Yasadışı olarak düzenlenen bu döğüşlerde, köpekler bırakıldıkları döğüş kuyularında ölümüne çarpışırlardı. Bu türe daha sonraları, Beyaz Terrier ve Siyah Terrierlerle çiftleştirilerek yeni kalıtsal özellikler kazandırılmıştır. 45 santim boyunda 16 kilo ağırlığında olmasına karşın son derece yırtıcı ve tehlikelidirler. Ev içinde beslenmeleri sakıncalıdır. Dengeli ve sağlam bir yapıya sahiptirler. Kısa ve sık tüyleri değişik renk ve desen özelikleri gösterir.

İrlanda Terrierleri (Daredevil)
Eskiden İngiltere’nin en yaygın ve tanınmış Terrier türleri arasında almaktaydı. Bu köpek, her an kendinden güçlü köpeklerle bile kavgacı hazır olması nedeniyle, “Korkusuz” anlamına gelen Daredevil takma adıyla anılır. O, fizikî özellikleriyle küçük bir örneği olduğu İrlanda Kurt Köpeklerine mizaç olarak da büyük bir benzerlik gösterir. Cesaret ve gözüpekliğinin yanı sıra, çok sadık, zeki ve anlayışlıdır. Aile bireyleriyle çok iyi anlaşır. Oyuncu ve itaatlidir.

Öğretilenleri çabuk beller. Bir av hayvanı ol kullanılabileceği gibi, ondan bir bekçi köpeği olarak da yararlanmak mümkündür. Boyu 45 santim, ağırlığı 12 kilo kadardır. Tüyleri kızıl-kes renkte olup dağınık bir görünüm taşır.

{BidVertiser-InContent}
kerry_terrierKerry Blue Terrier
Üreticilerin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra üzerinde önemle durup yet dikleri bu tür, daha önceleri Mavi İrlandalı adıyla anılmaktaydı.
Soylu ve yüksek karakterli bir köpektir. Büyük bir enerjiye, cesaret atılganlığa sahiptir. Gözünü budaktan esirgemez. Her türlü ortamda ve koşulda kavgaya hazırdır. Yüksek saldırganlığına karşın çok iyi bir ev köpeğidir. Sahibine ve ev halkına çok bağlıdır. Onlar için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmez. İyi bekçi köpeği olur. Ancak çevrede başka köpek ve yabancılar bulunduğu zaman başı boş bırakılmamalıdır. Kendisine İrlandalı adını kazandıran gri-mavi tüyleri değişik tonlar taşıyabilir. Boy santim, ağırlığı 15 kilo kadardır.

manchester_terrierManchester Terrieri
Genel olarak, Esmer ve Kara Terrier adıyla anılmakla birlikte, yetiştir yöreye atfen Manchester Terrieri adıyla da bilinir. Çok iyi bir fare avcısı olarak ün yapmıştır. Kokuya ve seslere karşı olağanüstü duyarlılığa sahiptir. İyi bir ev köpeği olmakla birlikte, köpek havlamasından rahatsız olanlar bu türden uzak durmalıdır. Öze apartman içinde rahatsızlık vericidirler. Ortalama yüksekliği 38 santim, ağırlığı 8 kilo kadardır.

Kaynak:        Köpek Dünyası, Tuncel Altınköprü, 4 Şubat 2009
Resimler:    flickr.com, Thor Hakonsen, AK Foto, De Mattos, dog ma, coneslayer
{BidVertiser-InContent}

Bir Yorum Yazın