Askeri görevlerde köpek

Tarihin ilk çağlarından beri köpek, sahibini koruma, yabancıları yaklaştırmama ve düşmana saldırma eğilimi nedeniyle savaşlarda bir güç öğesi olarak kullanılmıştır. Öyle ki, kimi zaman kuvvet dengesinin aleyhte görüldüğü anlarda bile köpeklerin gücü, sonucu lehte değiştirebilecek etkinlikte olmuştur.

Tarih, güçlü Roma ordularının Orta Avrupa’dan sürülmesinde, Germen savaşçılarına büyük katkıda bulunan Rottweiler köpeklerinden bahsetmektedir. Sahibi Büyük İstekender’i fillere karşı korurken ölen köpeğin, ilk çağ tarihini değiştirecek kadar önemli bir görev yaptığı yadsınanmaz.

asker-3.jpg

Köpeğin askeri alanda bilinçli ve geniş oranda kullanılması Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarca gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde savaş amacıyla yararlanılan Alman Kurt Köpeği ve Airdale Terrierlerinin sayısı 50.000’in üzerindeydi Fransızlar, Alman ordusunda köpek kullanıldığını duyar duymaz, derhal halka duyurularda bulunarak, ellerinde bulunan her tür köpeği, daha sonra geri vermek üzere teslim etmelerini istedi. Toplanan bu köpekler, özelliklerine göre Bolonya Ormanları’nda eğitilerek orduda kullanılmaya başlandı.

asker-1.jpg

Bundan iki yıl sonra İngilizler de orduda köpeklerden yararlanmaya başladılar. Rusya, bu ülkeleri izleyen dördüncü büyük devlet oldu. Ruslar, 2. Dünya Savaşı’nda çok sayıda özel eğitim görmüş köpekten yararlanmıştı. Buna karşın, Avrupa’da köpeğin askeri alandaki önem ve değerine tanık olan Amerikalılar 1942 yılında ülkelerinde savaş köpeği yetiştirmek üzere eğitim kampları açtılar. Bu arada, savaşta büyük yararlılıklar gösteren Doberman Pincher, “Amerikan Denizcileri’nin Köpeği” olarak ilan edildi.

Günümüzde köpekler, hemen hemen tüm ulusların ordularında görevler üstlenmektedir. Çok güçlü olan işitme ve koklama duyularıyla sezgileriyle, cesaret, hız ve çeviklikleriyle büyük hizmetler görmektedirler. Özellikle keşif, haberleşme, nöbet ve koruma, mayın arama, yaralı kurtarma gibi alanlarda önemli görevleri yerine getirirler.

Kaynak:     Tuncel Altınköprü, Köpek Dünyası, 21 Temmuz 2008
Resimler:    flickr.com, soldiersmediacenter, craigs1

Bir Yorum Yazın