Sivas Kangal köpeği davranışları

Kangal köpeği sahibine bağlı,yabancı kişilere tepkilidir.Sorumlu olduğu bölgeye –insan dahil– hiçbir canlıyı sokmamaya alışır. Sahibi yanındayken yabancı kişilere karşı fazla tepki göstermez. Davranış bozuklukları ve istisnalar hariç hemen aldırıya geçmez. Yabancı şahsı birkaç kez havlayarak bekler ve sahibinin komutunu bekler.

Kangal köpeğinin merhamet duygusu gelişmiştir. Normal şartlarda sahibi ve bakıcısına karşı saldırgan değildir. Savunmasız işilere –özellikle kadın ve çocuklara karşı– uysal ve yumuşak davranır. Kangalın iyi huylu olması büyük ölçüde büyüme önemindeki yetiştirme şekliyle ilgilidir. İnsanlara ve çevreye alışması çok küçük yaşlarda başlar. Henüz gözü açılmamış niklerin her gün itina ile sevilip okşanması, ileriki yaşlarda insanlarla daha iyi ilişki kurmalarına yardımcı olur. Yavru üyürken her aşamada ona sevgi ve şefkat ile yaklaşılmalı, nelerden hoşlanıp hoşlanılmadığı belirlenmelidir. Hatta ev ve bahçe ortamlarında yaşayan Kangal yavrularına belirli zamanlarda radyo ve televizyon dinletilmesi, onların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Ancak tüm bu sosyalleştirme çalışmalarının bir disiplin içerisinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Bazı kimseler,bekçilik etmesi için yetiştirilen köpeklerin ıssız ve karanlık bir yerde dış ortamdan izole edilmiş şekilde yetiştirilmelerini tavsiye ederler. Bu tavsiyeye göre yetiştirilen köpeğin daha saldırgan olup daha iyi koruma yapacağını savunurlar. Halbuki bu şartlarda yetişen bir köpek yeterince güneş ışığı almadığı için sağlıksız olur. Ayrıca insanlarla sağlıklı iletişim kurmadığı için korkak ve ürkek tavırlar sergileyebilir ya da aşırı ve hedefsiz saldırganlık gösterebilir.

Bekçilik için yetiştirilen Kangalın görevi, bulunduğu bölgeye yabancı kişilerin yaklaşması durumunda, onları havlayarak uyarmak ve yaklaşmamalarını sağlamaktır.Bekçilik görevi yapan köpekler için saldırma ve yaralama başvuracakları en son davranış şekli olmalıdır. İri ve güçlü bir köpek olan Kangalların yanlış yetiştirilme sonucu saldırganlaşması ve kontrolden çıkarak amaçsızca etrafa zarar vermesi, hem köpek hem de sahibi için tehlikeli sonuçlar doğurur.

kangal-6.jpg

Kangal, öldürmek için tasarlanmış bir hayvan değildir.Örneğin pitbull ırkı köpekler gibi öldürmek amacıyla saldırmaz.
Bölgesine giden yabancı bir insana saldırmaya kalktığında bu kişi hareketsiz durur veya bulunduğu yere oturursa, Kangal bu davranışı teslimiyet olarak algılar ve sahibi gelene kadar yabancıyı hareketsiz tutmak için etrafında dolaşır. Bu davranış biçimi Kangalların insanlara öldürmek amacıyla saldırmadığına örnektir. Kangal, sahibini ve ailesini koruma görevini yerine getirirken iyi ve kötü niyetli insanları ayırt etme yeteneğine sahiptir. Eğer gelen kişinin kötü niyetli olduğuna inanırsa harekete geçer. Amacı öncellikle düşmanı eyleminden caydırmak ve uzaklaştırmak aksi takdirde teslim almaktır. Mecbur kaldığında düşmana ciddi zararlar vermekten çekinmez ve bunu yapacak güce sahiptir.

Çiftleşme Döneminde Davranış

Dişiler genellikle yılda iki kez kızgınlık gösterirler. Erkekler ise her zaman çiftleşmeye hazırdır.Aynı yerde büyütülen
kardeşler genellikle çiftleşmezler. Dişiler sadece proöstrüs kanamaları bittiğinde erkekle çiftleşmeyi kabul ederler.
Çiftleşme döneminde Kangallar huzursuz ve saldırgan olurlar. Çiftleşme dönemi doğal şartlarda, koyun sürüsü yanına
gerçekleşirse, dişinin bulunduğu sürüdeki erkekler ile –kızgın dişinin kokusunu alan– diğer sürüdeki erkekler arasında
kıyasıya bir mücadele başlar.Kavga eden erkekler arasında ciddi yaralanmalar meydana geçebilir.Kavgalar sonucu bu tip yaralanmalara müdahale edilmez ise köpekler ölebilir. Bazen kızgın dişiler erkekleri peşine takıp sürüden uzaklaştırarak sürüyü korumasız bırakabilirler. Ayrıca sürüdeki diğer dişilere karşı sert davranışlarda bulunabilirler.

kangal-5.jpg

Kayıtlı bir yetiştirme için kızgınlık gösteren dişinin daha önceden belirlenen erkek ile kapalı bir yere konması
gerekir.(Yavruların soy kütüğünün oluşturulması ve olumsuzlukların engellenmesi için) dişi ile aynı yerde bulunan erkekler aşırı sahiplenme davranışı gösterirler.Bazı erkekler sahiplerini bile kıskanarak dişiye yaklaştırmazlar.Bazı dişiler
kızgınlık gösterdikleri halde kapatıldıkları erkekle seçici davranarak çiftleşmeyebilir.

Çiftleşme tamamlandıktan sonra hayvanları birbirlerine kenetlenerek yaklaşık 15 (on beş) dakika kalırlar ve daha sonra
ayrılırlar. Kangal’ın fiziksel özelliklerini inceleyecek olursak 65 kilo’ya kadar çıkan ağırlığa ve atletik vücut yapısına sahiptir.

İnternet Kaynakları
Wikipedia
Kangalkopekleri
Kangalefsanesi
Kangalturk
Kangalkopeklerim
Kangal
Cumhuriyet

Bir Yorum Yazın