Köpek derisi ve tüyleri

Köpeğin derisi iki önemli tabakadan meydana gelir – dış katman ve alt katman. Üst deri tabakası insanın derisi kadar serttir. Üst katmanda kan damarları bulunur; ayrıca deri salgı bezleri (bu arada sebaceous salgıları) tüy kümeleri bulunur ki, bunlardan tüyler alt deriyi katederek çıkarlar.
İnsanda alt ve üst deriler bağlayıcı bir tabaka ile kaynamış olup, deriye bütünüyle esneklik kazandırmıştır. Köpekteyse bunlardan az miktarda bulunur burnunda ve ayak altlarında örneğin bunları görürüz. Köpeğin çok daha fazla tüy kümeciğine sahip olduğu, böylece iki tabakanın çok daha iyi kaynaştığı anlaşılmaktadır.

Köpeğin tüyleri
Hemen hemen tüm köpekler (tüysüzler hariç) yoğun bir tüy tabakasıyla sarılmıştır, bunlardan her bir kıl belirli bir kümeden çıkmıştır. Tüy kümelerinin tabanında keratin üreten bir ufak “Tümşük” bulunur. Tümşüklerden çıkan tüyler birden çok tüyden oluşmuştur; bunlar ya koruyucu tüy, ya daha gevşek tüyler ya da ikincil tüy denilen alt katmanlarda bulunan tüylerdir. Tüylerin çıktığı kümelerin bağlandığı kaslar vardır. Bu kasların çok sıkı bağlantıları tüylerin dik durmasını sağlamaktadır.
{BidVertiser-InContent}
Yağ salgı bezleri
Yağ salgı bezleri genellikle temeldeki kümelere bağlanmıştır, ürettiği yağla tüylerin yağlanmasını temin eder. Ayrıca üretilen sesum sayesinde hayvan, aşırı ıslanmasını engellediği kadar, ısı değişmelerinden de korunur.

Özel tüyler
Köpek tüylerinden bir kısmının kökleri daha derindir sinir sistemi de buna paralel olarak fazladır; kan ikmali buna göredir; bu kıllar □ kirpikler, □ dış kulaktaki “tragi” kılları ile, □ burundaki kıllardır.

Tüylerin büyüme aşamaları
Köpeğin tüyleri durmadan büyür, köpeklerin çoğu ise tüy döker. Tüy gelişme aşamaları, 1 anagen, 2 catagen, 3 telogen şeklindedir.
Anagen aşamada tüyler tümşüklerden aktif olarak gelişir; tüy istenen boya erişince, artık gelişmez ama, hala tümşüklere tutunur-catagen aşaması. Derken, tümşük büzülüp çekilir, yeni tüy büyüyünceye kadar tüyler seyrekleşir, gevşer, Telogen aşaması olan bu dönemde tüy giderek dökülür yenilerinin sürgün vermesine fırsat verir. Bu aşamalar vücudun çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda olur ama, gelişme aşamaları aynen devam eder.
{BidVertiser-InContent}
Kaynak:        27 Nisan 2009, Köpek Bakımı, David Taylor
Resimler:    flickr.com, Andrew Morrel

Bir Yorum Yazın